Norsk e-handel

E-handel eller, på engelsk, e-commerce, er et uttrykk som brukes til å beskrive handling av varer og tjenester på nett. Da bruker du et elektronisk system tilrettelagt av forhandleren for å gjøre innkjøp fra din egen PC eller mobiltelefon. Mange tenker nok på e-handel som noe spesifikt knyttet til å bestille varer i nettbutikker, men det innbefatter også for eksempel nettauksjoner, bestilling av tjenester, og for den saks skyld ordre som blir lagt inn på e-post.

Økonomien har endret seg som følge av e-handel, for nå kan alle i utgangspunktet kjøpe og selge varer. Skillet mellom forhandler og kunde er ikke like klart som før, og spillereglene er i stadig endring. Handler du i Norge, er du imidlertid beskyttet av både Forbrukerkjøpsloven og Angrerettloven.

Det er to hovedformer for e-handel, gjerne kalt B2B (Business to Business, dvs. Bedrift til Bedrift) og B2C (Business to Customer, dvs. Bedrift til Forbruker).

Innenfor B2B er det særlig vikE-handel tig med forskjellige markedsplasser på nettet, som kan være uavhengige eller eid av forskjellige konstellasjoner av bedrifter, som ganske enkelt tilrettelegger kontakt og handel mellom tilbydere og bedrifter som ønsker å gjøre seg nytte av tjenestene deres. I tillegg har mange bedrifter nå elektroniske kataloger som bedriftskunder kan bruke til å kjøpe de store kvanta som ikke er vanlige i forbrukermarkedet.

E-handel til forbruker

Den klassiske modellen for e-handel til forbruker er den store og utvalgsrike nettbutikken, og her er kanskje Amazon det mest kjente eksemplet. Amazon tar utgangspunkt i at de kan selge nesten hva som helst, det avhenger bare av lønnsomhet og markedsandeler. Komplett.no er et eksempel på en tildels lignende nettbutikk i Norge, selv om tilbudet ironisk nok ikke er like komplett.

I mange tilfeller ønsker imidlertid også bedriften å selge produktene sine direkte til kundene, og dette har blitt mer og mer vanlig. Det gjelder for eksempel mange av de ledende kleskjedene.