Hva er Grundernes Hus?

Grundernes Hus er et kontorfelleskap der forskjellige mennesker deler lokaler for å få i gang tanker og ideer som kan legge grunnlaget for ny økonomisk virksomhet i Norge. Målet er å samle kapitaleiere, teknologer, grundere og andre kreative mennesker for å få frem synergier og få startet nye bedrifter. Grundernes Hus er sterkt preget av kreativitet i alle ledd og forhåpninger om å tjene store penger på skalerbare produkter og tjenester som kan bli store ikke bare i Norge, men også i utlandet.

Det spennende fellesskapet Grundernes Hus har et utall kontorer, landskap, loft, tenkerom, møteorm, styrerom osv. i tillegg til bibliotek og kafeteria. Alle bransjer er velkomne på Grundernes Hus, men det er særlig vekt på å tiltrekke seg fremtidsrettede bransjer som for eksempel ulike former for grønn teknologi og markedsføring og lobbyvirksomhet i forhold til disse teknologiene som skal redde kloden. Lokalene er imidlertid tilgjengelige både for nye og mer etablerte bedrifter. Mange innbiller seg Grundernes Hus at entreprenørskap alltid har utspring i enkeltmennesker og deres ideer og nydannelse av bedrifter, men i realiteten foregår jo det meste av innovasjon innad i eksisterende bedrifter. Skaperkraften i disse bedriftene kan også smitte over på de som er opptatt av å lage noe helt nytt, samtidig som det er mye å lære med hensyn til for eksempel økonomistyring og logistikk.

Grundernes hus i vansker

Det er ikke til å unnslå at Grundernes Hus har opplevd en del vanskeligheter de siste årene. Økonomien har vært svært dårlig over tid, og mange av de såkalte gründerne har ikke engang evnet å betale husleien. Det har endt opp med konkurs hele to ganger, men det er ikke sikkert at det er slutten på visa for dette kreative rommet. Nå gjøres alt for å mobilisere lobbyister for å sikre statlige overføringer til videre drift, hvilket kanskje kan lykkes på grunn av den høye arbeidsledigheten under oljebremsen.