Det kongelige slott i Oslo

Slottet til kongen av Norge ligger på høyden som formelt kalles Bellevue men av mange omtales som Slottshøyden. Det ligger dermed i enden av Oslos hovedgate, som heter Karl Johans Gate. Det kongelige slott er et av de viktigste og best kjente byggene i hele Norge, og symboliserer både monarkiet og norsk uavhengighet. Den gangen slottet ble bygget var det imidlertid som slott for den svenske kongen, som da var konge for både Norge og Sverige. Hans navn var selvfølgelig Karl Johan, eller Carl Johan som han kaltes i Sverige. Han la ned grunnsteinen til det kongelige slott i 1825, etter at byggingen allerede hadde startet året før. Det ble ikke ferdig før etter hans regjeringstid, og måtte derfor innvies av neste konge, Oscar I, i 1849.

Mange tror kanskje at slottet er kongefamiliens eiendom, men slik er det faktisk ikke. Det er den norske staten som eier det kongelige slott. Staten stiller selvfølgelig slottet til disposisjon for kongen, men dersom det for eksemSlottpel skulle skje at monarkiet ble avskaffet ville det være fullt mulig å gjøre slottet om til presidentbolig. Enn så lenge er dette imidlertid kongefamiliens primærbolig og samtidig deres arbeidsplass. Det viktigste som skjer på slottet er statsråd, som alltid ledes av kongen, eller av kronprinsen dersom kongen er indisponert. Slottet er også arena for mange formelle anledninger, som audienser og offisielle middager for utenlandske besøkende. Statsoverhoder fra utlandet kan også overnatte på det kongelige slott.

Et slott for alle

Den norske kongefamilien er kjent for å være folkekjære og ønske seg et nært forhold til befolkningen. Av alle de viktige tradisjonene som binder sammen folk og drott er kanskje marsjen opp til slottet på grunnlovsdagen 17. mai den aller viktigste. Barnetogene bærer flagg opp til Slottsplassen til korpsmusikk og høye hurrarop, og kongefamilien tilbringer mye av dagen med å vifte til barna fra slottsbalkongen.